10 pravidel pro dobrý článek

Blog

Pokud jste se jako součást své obsahové strategie rozhodli založit blog či magazín, je potřeba jej naplnit dobrými články. Texty, které naši čtenáři budou rádi a s chutí číst. Že jste naposledy psali slohovku ve škole? Nevadí. Přináším vám 10 základních pravidel a rad, jak napsat dobrý článek.

1. Titulek a otevření je nejdůležitější

Na titulku a otevření článku, tedy prvních větách, si dejte záležet. Jinak si článek málokdo přečte.

Titulek funguje jako obal celého článku, který buď čtenáře naláká, aby se podíval, co se skrývá uvnitř, a nebo ho odradí a on náš článek přejde bez povšimnutí. Napsat dobrý titulek není rozhodně jednoduché, každopádně mu věnujte velkou pozornost. Nejjednodušší bývá vymyslet titulek až po napsání celého článku.

Výborně. Titulek zaujal a čtenář se dostal až na váš článek. Nyní musíme jeho pozornost strhnout natolik, aby se pustil do čtení. Stejné pravidlo jako pro titulek proto platí i pro tzv. otevření, tedy první věty našeho článku. Opět se vyplatí psát úvod až jako poslední. Během psaní celého článku se vám myšlenky utřídí a úvodní slova se budou psát téměř sama.

Nezačínejte články banalitami, všeobecnými rčeními nebo větami typu „Každý dobře ví, že vzdělání je důležité.“ Zkuste sdělení spíše ilustrovat příkladem anebo jít rovnou k jádru věci.

2. Začátek článku není pokračováním titulku

Vypadá to jednoduše, ale toto pravidlo velmi často spousta článků porušuje. Titulek je zcela samostatný text, který musí obstát sám o sobě. Stejně tak článek musí zvládat fungovat i bez titulku. Titulek je jakousi koncentrací toho nejlepšího, co článek obsahuje, a informace v něm nesmí být nezbytné k pochopení samotného textu.

Stejně tak perex je samostatný text. Co je to perex? Perex je úvodní odstavec článku, většinou graficky odlišený nebo zvýrazněný, který shrnuje nejdůležitější body. Najdete ho ve většině zpravodajských textů, někdy je napsán i formou odrážek. Psát perex není podmínkou. Pokud se však rozhodnete ho do svého článku zařadit, dejte si pozor, aby byl opravdu samostatným textem, který můžeme odstranit, aniž bychom narušili logickou návaznost našeho textu.

 

3. To hlavní patří na začátek

I když tuto radu spousta textařů nerada slyší, je dobré se jí řídit. Je sice hezké, že si pro čtenáře chceme schovat to nejlepší na konec, ale pravda je taková, že pokud to zajímavé nesdělíme hned na začátku, s největší pravděpodobností náš článek do konce nikdo nedočte. Je to, jako když své hosty v restauraci necháváte čekat 90 minut, aby pak více ocenili vaše vynikající menu. Výsledek? Host nejspíše po hodině čekání ztratí nervy a odejde. A pravděpodobně se už nikdy nevrátí. A to přeci nechceme.

 

4. Pozor na používání klišé

Používejte originální a zajímavý jazyk, ale dejte si pozor na klišé a banality. Rčení, pořekadla nebo otřepané fráze do dobrého textu nepatří, pokud pro to nemáme opravdu dobrý důvod. Naopak originální metafory nebo přirovnání náš text ozvláštní a přidají mu na čtivosti.

 

5. Vyhýbejte se trpnému rodu

Neměl by být použit trpný rod, aby nebylo čtení článku těžkopádné. Tak takhle ne. Přestože trpný rod může působit odborně, je to nešvar především z akademických textů, kde se autoři snaží vše co nejvíce odosobnit. Jenže to u dobrého článku přeci nechceme, že? Snažte se proto trpnému rodu obloukem vyhýbat. Pro titulky a nadpisy to platí dvojnásobně.

 

6. Jak na číslovky a zkratky?

Správné psaní číslovek je ošemetná věc. A jak na psaní číslovek v článcích? Jednoduchá rada zní: základní číslovky se v textu snažte psát raději slovy než číslovkou. Místo 4 napíšeme čtyři, místo 2 000 000 raději 2 milióny. Kdo má ty nuly neustále počítat?

Stejná rada platí i pro zkratky jednotek. Místo kg, l nebo kč použijte raději celé slovo kilogram, litr nebo koruna.

Zkuste si malé cvičení. Přečtěte si v duchu následující řádek:

„Díky našemu zázračnému koktejlu zhubnete až 2 kg za týden.“

Schválně, přečetli jste „dvě kg“ nebo „dvě kila“?

Pište vždy tak, jak čtete. Lidský mozek se nerad namáhá a volí tu nejsnadnější cestu. Nepřidávejme svým čtenářům zbytečnou práci navíc.

7. Vycpávková slova do dobrého článku nepatří

Jakoby, přeci, tedy, možná, vůbec ne. Vycpávková slova jsou metlou nejen mluveného projevu, ale i toho psaného. Máme tendenci do každé věty cpát různé zbytečnosti s nadějí, že text získá na plynulosti, a ještě to bude vypadat, že jsme toho napsali víc. Že by opět zlozvyk ze školních let?

Argument, že delší texty na web jsou dobré kvůli SEO, hoďte za hlavu. Vyhledávače tyto slova s nulovou sémantickou hodnotou stejně nezajímají.

 

8. Nepoužívejte slang, cizí slova a zkratky

Pište tak, aby tomu rozuměli vaši čtenáři. Pokud prodáváte podlahy, počítejte s tím, že si váš článek může přečíst i dědeček z Malé Lhoty. A i ten by mu měl bez problémů rozumět. Nedělejte ze svých čtenářů hlupáky tím, že si budou muset vyhledávat odborné termíny ve slovníku. Snažte se vyvarovat anglicismů nebo zbytečnému nadužívání cizích slov. Pokud existuje český ekvivalent, proč ho nepoužít?

To stejné platí o používání slangových výrazů nebo neznámých zkratek. To, že zkratce rozumíme my, ještě nemusí znamenat, že jí budou rozumět i naši čtenáři. Pokud zkratku napsat chcete nebo musíte, je dobré ji při první příležitosti vysvětlit a dál v textu pracovat už se zkrácenou variantou.

 

9. Střídejte rytmus psaní

Používejte krátké věty a odstavce, text tak neztratí dynamiku. Neznamená to, že máme psát jen holé věty bez rozvitějších souvětí jako na základní škole. Zamotávat se do složitých souvětí o pěti vedlejších větách však nemá smysl. Čtenářská pozornost na internetu je mnohem kratší, než když čteme například román, a dlouhá souvětí dávají zabrat právě naší pozornosti.

Pokud se rozhodnete pro delší větu, která obsahuje více jak tři slovesa, je dobré ji ihned následovat krátkou holou nebo jednočlennou větou. Třeba takhle. Tím dáte čtenáři po větší námaze odpočinou a text zároveň neztratí dynamiku.

 

10. Strukturujte článek do odstavců

Dejte si záležet na grafickém členění článku. Strukturujte text do odstavců, a pokud jde rozsáhlejší článek, i kapitol. Při vyjmenovávání použijte číslování nebo odrážky. Dobře vypadají také mezititulky, které graficky oddělí tematicky různorodé odstavce a pomohou čtenáři zorientovat se v textu. Opět platí: usnadněte čtenáři námahu a nezatěžujte ho graficky nepřehledným jednotvárným textem.

 

Ideální článek neexistuje a ani striktním dodržováním všech výše zmíněných pravidel ho nevytvoříme. Pravidla pro psaní slouží spíše k inspiraci a je dobré je mít na paměti, kdykoliv píšeme nějaký text. Dodržet je všechny se stejně většinou nepodaří.

Schválně, kolik jsem jich porušila v tomto článku já?

Mohlo by vás také zajímat:

Základy sociálních sítí: Jak na marketing na Twitteru

Twitter je sociální síť pro real-time marketing. Miliony konverzací za den na Twitteru jsou ideálním místem spojit se se svými fanoušky a podělit se s nimi o aktuální novinky. Jak je na tom tato dříve velmi populární platforma dneska? Má smysl na...

Tonalita: Jakým hlasem mluví vaše značka?

Základem dobré firemní komunikace je konzistentní a jasně definovaný způsob, jakým se svými zákazníky mluvíme. Nastavte si svou tonalitu značky. Usnadní to komunikaci vám i vašim zákazníkům.Co je tonalita značky? Tonalita značky (tone of voice,...

Jak být dobrým copywriterem?

Copywriterem dnes může být skoro každý. Ale být dobrým copywriterem, to už je mnohem složitější úkol. Dobrý copywriter totiž musí být tak trochu novinář, markeťák a spisovatel zároveň.Novinářská práce s informacemi Novinář umí předat informace. A...